Gebiedsontwikkeling Lith

Gemeente Lith | Projectmanagement Verkenningsfase | 2005 - 2007

Projectmanagement Realisatie Brede School Lith Oost, Herontwikkeling kern Oijen en bouw woon-zorgcomplex Lith, coördinatie publiekrechtelijke taken en bestuurlijke besluitvormingsprocessen, inzichtelijk maken van 0-situaties van deze drie projecten, uiteenzetten van processtappen en aanbevelingen om de projecten op te starten, onderhandelingen beoogde kernpartners: de basisschool, het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, de bibliotheek en de GGD (Brede School), opstellen basisdocument en intentieverklaring kernpartners Brede School (ondertekend), onderhandelingen woningbouwcorporatie (Woonzorgcomplex).

Nijenhuis + Gouverneur

Schaepmanlaan 23
5344 BA Oss
+31 (0)6 46 395 220
info@civielingenieurs.nl

Vincent Nijenhuis

Civiel Ingenieur
+31 (0)6 53 903 775
vincent@civielingenieurs.nl
Linked in

Veronica Gouverneur

Civiel Ingenieur
+31 (0)6 46 395 220
veronica@civielingenieurs.nl
Linked in

2017 © Nijenhuis + Gouverneur
Webdesign door: Consign Concept & Design | Gebouwd door: Casper van Rongen UX/UI-Design