Projecten vaarwegen Zuid-Nederland

RWS | Contract- en Projectmanagement | 2013 - heden

Advies Inkoop Werken en Diensten verantwoordelijk voor uitvoering, ondersteuning en advisering van inkoop-, contract- en projectmanagementprocessen in de voorbereidings- en uitvoeringsfase. Werkzaamheden: advisering over risicoprofielen en toetselementen aanbestedingsdocumenten, opstellen aanbestedingsdocumenten, beoordeling van aanbestedingsdocumenten (EMVI, Best Value), advisering totstandkoming en begeleiding van contracten, advisering processen Systeem Gerichte Contractbeheersing (SCB), SCB-toetsing (lead auditor) en advisering, toetscoördinatie, contractbeheersing, sturing projectteams, wijzigingsprocessen (ARVODI, UAV-gc).

Contracten:

 • Dienstverleningsovereenkomsten ARVODI
 • Vraagspecificaties
 • Prestatiecontracten
 • Vernieuwings- en Renovatie contracten [VenR]

Projecten:

 • Realisatie Regiocentrale Zuid Maasbracht (D&C), uitvoering: toetscoördinatie, lead auditor
 • Beheer en Onderhoud Gebouw Bediencentrale Maasbracht (Onderhoudscontract), uitvoering: toetscoördinatie
 • Meerjarig Onderhoud bediening op afstand (CBBC) Bediencentrale Maasbracht (Prestatiecontracten) voorbereiding en uitvoering: contractmanagement
 • Realisatie Noodstopfunctie Waterhuishouding (Wijzigingsovereenkomst UAV-gc), uitvoering: contractmanagement
 • Meerjarig Onderhoud bediening op afstand (CBBC) Bediencentrale Maasbracht en lokale en decentrale bedieningen (Prestatiecontracten), voorbereiding en uitvoering: contractmanagement
 • Voorbereiding producten ter ondersteuning van de contracten Cluster ZN A Natte Centrales: contractmanagement
 • Begeleiding voorbereiding en implementatie Ultimo Infra Asset Management (Dienstverleningsovereenkomsten ARVODI), voorbereiding en uitvoering: contractmanagement
 • Modernisering corridorbediening en meerjarig in stand houden elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties objecten Noord-Brabantse en Midden-Limburgse Kanalen: lead auditor
 • Ingenieursdiensten Project Bediening en Besturing Maasobjecten Vervanging en Renovatie, voorbereiding en uitvoering: contractmanagement
 • Project Bediening en Besturing Maasobjecten Vervanging en Renovatie, voorbereiding: contract- en projectmanagement

2017 © Nijenhuis + Gouverneur
Webdesign door: Consign Concept & Design | Gebouwd door: Casper van Rongen UX/UI-Design